Historien om BCD

BCD blev stiftet 19/6-05, da vi var nogle personer, som mente at det var på tide at få en mærkeklub for Buicks. Interessen for Buick klubben var stor fra start, specielt set i lyset af at der i start/midt 90érne blev gjort et tilsvarende tiltag, som fik en kort levetid.

Klubben er hovedsageligt i kontakt med sine medlemmer ved hjælp af vores hjemmeside, Facebook og telefon, da vores medlemmer er spredt over hele Danmark, lige fra Flensborg til Skagen, Fyn og Sjælland, vi dækker det ganske land. Der er samtidig en stor aldersspredning både på bilerne men også på medlemmerne, den ældste Buick i klubben er fra 1908 og den yngste fra 1995, vores ældste medlem er lige omkring 70 og den yngste først i tyverne. Vores primære mål er at hjælpe hinanden med teknisk bistand, hvor finder man reservedele, afgifter osv. Det går efter devisen: der er altid et medlem et eller andet sted, der har et svar på netop mit spørgsmål.

Vi holder et årligt Buickmeet, som foregår henholdsvis på Sjælland, Fyn og Jylland. Derudover møder vi jo også hinanden ved diverse træf rundt om i landet om sommeren.

I den tid BCD har eksisteret, er vi mange, der har haft stor glæde af den viden, der er i klubben, så det gælder bare om at bruge klubbens medlemmer.

Det var lidt historie og facts om BCD, mød op til vores træf eller mød vores medlemmer rundt om i landet.

Er der ellers noget vi kan hjælpe dig med, eller du bare har et spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os, det kan du gøre under kontakt.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes lokalt på din computer. En cookie bruges til at genkende din computer og til at forbedre brugervenligheden af en side ved at huske de valg, du har foretaget på siden.

Cookies kan eksempelvis bruges til at huske, hvad du har lagt i en indkøbskurv, eller at du er logget ind. Cookies bruges også til at se, hvordan du har bevæget dig rundt på siderne, så vi kan optimere indholdet, så det bliver lettere for dig at finde rundt på sitet.

En cookie kan ikke indeholde virus og giver ikke adgang til oplysninger, der bruges til at spore din identitet.

Cookies kan have forskellige 'udløbsdatoer'. Visse cookies bliver slettet, når du lukker for din internet-browser, mens andre bliver gemt i flere år.

>>> General Motors' Buick Division: <<<

http://www.buick.com/

>>> Buick Klubber: <<<

http://www.buickclub.org/
http://www.buickclub.de/
http://www.buickclub.no/
http://www.dutchbuickclub.nl/
http://www.buickclub.ch/
http://www.buickclub.org.au/
http://www.westernbuicks.org/
http://www.buicksinsweden.se/
http://rivowners.org/
http://www.29buick.ca/

>>> Buick Forum's: <<<


http://www.v8buick.com/
http://clubs.hemmings.com
http://teambuick.com/
http://www.1958buickforum.net

>>> Danmark <<<


BCD - Buick Forum

>>> Buick Køb & Salg: <<<


http://www.motors.ebay.com/
http://www.collectorcarads.com/
http://www.cars-on-line.com/
http://www.traderonline.com/
http://www.usabil.nu/
http://www.dreamcars.se/
http://www.samlarbilar.se/
http://www.usa-bilar.com/
http://www.oldride.com/
http://www.autabuy.com/

>>> Danmark <<<

http://www.smallblock.dk/
http://www.dream-machines.dk/
http://www.carnut.dk/
http://www.allclassic.dk/
http://www.american-dreamcars.dk/

>>> Buick Reservedele <<<

America's Convertible Headquartes
http://www.classicbuicks.com/
http://www.oldirononline.com/
http://www.buickfarm.com/
http://www.obsoletebuickparts.com/
http://www.oldbuickparts.com/
http://www.kanter.com/
http://www.taperformance.com/
http://www.edelbrock.com/
http://www.classicfabrication.com/
http://www.steelerubber.com/
http://www.yearone.com/
http://www.bildelarosby.se/
http://www.topntrim.nu/
http://transmissionadapters.com/
http://www.opgi.com/

>>> Danmark <<<


http://www.henrikusa.com/
http://www.lynegaard.dk/
http://www.streetparts.dk/

>>> Bilinteriør til Buick's: <<<>>> Tekniske informationer: <<<

http://www.automobile-catalog.com

>>> Overfladebehandlinger: <<<

http://www.aak-chrom.dk/
http://www.croma.dk/
http://www.gladsaxemetal.dk/
http://www.kb-maskinfabrik.dk/
http://www.jyderup-sandblaeseri.dk/

>>> Svejse, Lodde & Pladearbejde: <<<

>>> Buick - Diverse Websites: <<<

http://www.buickpartsdirectory.com/
http://www.buickgod.com/
http://www.tocmp.com/
http://buicks.net/index.php
http://www.trishield.com/
http://www.prewarbuick.com/
http://www.welovebuicks.com/
http://www.gmphotostore.com/

>>> Danmark: <<<

http://www.motorhistorisk.dk/
http://www.dvmc.dk/
http://www.buick.dk/
http://www.carnut.dk/

>>> Buick Historie: <<<

http://www.buickclub.org/Misc/history
http://oldcarandtruckpictures.com/Buick/
http://www.musclecarclub.com/musclecars/buick-skylark/
http://en.wikipedia.org/wiki/Buick

>>> Buick Logo Historie: <<<

http://www.buickcarclub.org.au/index.php?ID=15

>>> Buick VIN Decoding: <<<

http://www.nastyz28.com/transid
http://www.teambuick.com/forums/archive/
http://www.trimtags.com/

>>> Buick GS VIN: <<<

http://www.musclecarclub.com/musclecars/buick-gs
http://www.stage1registry.com/stage1info

>>> Andre Gode Links: <<<

... har du også et link her til ?

>>> Skat's værdifastsættelse af bilafgifter: <<<


>>> Sjove ting & Sager: <<<

http://www.retroplanet.com/
http://www.americanwarehouse-online.de/

>>> Gode musik grupper: <<<
>>> Danmark: <<<

http://www.the-jime.dk/
http://www.wildwaxcombo.dk/
http://www.flipside.dk/

>>> <<<

Hvis BCD-medlemmer har nogle særlige ønsker til links på denne side, så skriv endelig til BCD-webmasteren... :-)

 

...og lidt godnatlæsning for Buick ejere.

"Have a nice Buick time"

<<< >>>

 

§ § §        Vedtægter for Buick Club of Denmark        § § §

 

 

 § 1 Foreningsnavn / formål.
 Stk. 1 Foreningens navn er Buick Club of Denmark forkortet til BCD. Foreningens formål er udbredelsen af Buick’s i Danmark og kendskabet til historien bag mærket.
 § 2 Medlemskab af BCD.
 Stk. 1 BCD optager alle med interesse i Buick’s.
 § 3 Kontingent.
 Stk. 1 Kontingent fastsættes ved generalforsamling for nuværende 250,- dkr./året.
 Stk. 2 Kontingent betales 1 gang årligt, dog for minimum ½ år.
 Stk. 3 Kontingentet dækker én familie på en adresse.
 § 4 Generalforsamling.
 Stk. 1 BCD`s øverste ledelse er generalforsamlingen, der kan træffe afgørelse i alle spørgsmål vedr. klubben.
 Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i forbindelse med klubbens træf.
 Stk. 3 Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.
 Stk. 4 Afstemninger ved generalforsamling foregår ved flertalsafstemning. Ved stemmelighed omstemmes.
 Stk. 5 Kun fremmødte til generalforsamling har stemmeret.
 Stk. 6 Ekstra ordinær generalforsamling kan ske ved 1/3 af klubbens medlemmers skriftlige krav eller ved flertalsafstemning i bestyrelsen. 2/3 af klubbens medlemmer skal være fremmødt for, at generalforsamlingen kan betragtes som gældende.
 Stk. 7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med mindst 21 dages varsel.
 Stk. 8 Ændring af BCD’s vedtægter eller opløsning af foreningen, skal varsles samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.
 Stk. 9 Den årlige generalforsamling skal indeholde:
 1     Valg af dirigent.
 2     Beretning om foreningens arrangementer og virksomhed i det forløbne år.
 3     Gennemgang af foreningens regnskab samt vedtagelse heraf.
 4     Fastsættelse af kontingent.
 5     Behandling af indkomne forslag.
 6     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
 7     Valg af revisor.
 8     Eventuelt.
 Stk. 10 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage inden generalforsamlingen.
 Stk. 11 Opstilling af kandidater til valg som bestyrelsesmedlem eller suppleant, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Der kan dog dispenseres for dette.
 Stk. 12 Generalforsamling afholdes sammen med klubben træf i uge 30/31 det følgende år.
 § 5 Bestyrelsen.
 Stk. 1

Bestyrelsen er bestående af 5 klubmedlemmer og 1 suppleant,der ved generalforsamling vælges for 2 år ad gangen.

Formand + 2 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år

næstformand + 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Suppleant er på valg hvert år.

 Stk. 2 Ved generalforsamling vælges endvidere 1 suppleant også gældende et år ad gangen. Suppleanten har ret til deltagelse i bestyrelsesmøder.
 Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 Stk. 4 Bestyrelsen afholder møder, hvis der fra formanden eller fra 2 bestyrelsesmedlemmer anmodes herom, eller minimum 1 gang årligt.
 Stk. 5 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, 2 menige medlemmer, samt en suppleant.
 Stk. 6 Beslutninger i bestyrelsen foregår ved flertalsafstemning.
 Stk. 7 Bestyrelsen er underlagt generalforsamlingens afgørelser og direktiver, men er i spørgsmål vedr. den daglige ledelse selvstændige og beslutningsdygtige.
 § 6 Bestyrelsesarbejde.
 stk. 1 Vedligeholdelse af medlemsliste.
 stk. 2 Skabe kontakt med andre klubber med fælles interesser.
 § 7 Regnskab.
 Stk. 1 Foreningens regnskabsperiode løber fra 1/1 til 31/12.
Stk. 2 Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent, samt betaling af regninger. Kassereren og bestyrelsen kan råde over foreningens formue, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
 Stk. 4 I tilfælde af kassereren forlader sin post i utide, overdrages foreningens konti og regnskab til bestyrelsen.
 § 8 Udmeldelse og ekskludering.
 Stk. 1 Udmeldelse af BCD skal ske skriftligt til klubformanden.
 Stk. 2 Medlemmer i restance, vil betragtes som udmeldte, hvis ikke andet er aftalt med formanden eller kassereren.
 Stk. 3 Medlemmer har 30 dage til kontingentbetaling, hvorefter man betragtes som værende i restance.
 Stk. 4 Medlemmer der modarbejder BCD, krænker dens omdømme eller groft overtræder klubbens vedtagne love, vil kunne ekskluderes.
 § 9 Foreningens opløsning.
 Stk. 1 Gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes ved en ekstra generalforsamling. Beslutning om foreningens opløsning kræver tilslutning fra min. 2/3 af foreningens medlemmer.
 Stk. 2 Ved manglende fremmøde til generalforsamling vedr. foreningens opløsning, indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, der skal afholdes indenfor 2 mdr. efter forslagets fremsætning. Foreningens opløsning kan ved ekstra ordinær generalforsamling gyldigt vedtages, hvis 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer for afgørelsen.
 Stk. 3 Et evt. overskud efter betaling af foreningens udestående gæld, gives til velgørende formål.

Disse BCD-vedtægter blev vedtaget 19/8 2005 ved klubbens grundlæggelse.

Vedtægter er ændret ved generalforsamlingen 2017

Vedtægter er ændret ved generalforsamlingen 2019

Joomla Tutorials for Beginners